Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Đồng hồ là một trong những vật dụng cần thiết cho con người. Nhờ có đồng hồ mà con người có thể biết được thời gian, chủ động với công việc hằng ngày. Vì vậy, chúng ta cần phải biết xem đồng hồ. Vậy xem như thế nào, các con đừng bỏ lỡ bài học ngày hôm nay nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 15 - sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( trả lời theo mẫu)

Giải câu 1 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

Bài tập 2: Trang 15 - sgk Toán lớp 3

Quay và đặt kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 3 giờ 15 phút

b) 9 giờ kém 10 phút

c) 4 giờ kém 5 phút

Bài tập 3: Trang 15 - sgk Toán lớp 3

Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

Giải câu 3 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

 

Bài tập 4: Trang 16 - sgk Toán lớp 3

Xem tranh rồi trả lời câu hỏi?

Giải câu 4 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài xem đồng hồ ( tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận