Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 64

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại bảng tính nhân 9. Cũng như các bảng tính nhân khác, bảng nhân 9 là bảng tính bắt buộc các con phải cố gắng học thuộc. Vì vậy trong quá trình làm bài, các con ghi nhớ lại trong đầu để áp dụng cho những bài tập tương tự lần sau nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài luyện tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 64 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

9 x 1 =                  9 x 5 =               

9 x 4 =                9 x 10 =

9 x 2 =                  9 x 7 =              

9 x 8 =                9 x 0 =

9 x 3 =                  9 x 9 =              

9 x 6 =                0 x 9 =

9 x 2 =                  9 x 5 =               

9 x 8 =                9 x 10 =

2 x 9 =                 5 x 9 =               

8 x 9 =               10 x 9 =

Bài tập 2: Trang 64 sgk toán lớp 3

Tính :

9 x 3 + 9                9 x 8 + 9

9 x 4 + 9                9 x 9 + 9

Bài tập 3: Trang 64 sgk toán lớp 3

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Bài tập 4: Trang 64 sgk toán lớp 3

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (Theo mẫu).

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 64

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 64 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận