Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Nhân số có hai chữ số nhân với số có 1 chữ số đã khó. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số càng khó hơn. Vậy tính nó như thế nào để nhanh và chính xác? Thầy cô mời các con đến với bài học ngày hôm nay.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài tập 1: Trang 55 - sgk Toán lơp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 437 x 2                          b) 319 x 3

    205 x 4                               171 x 5

Bài tập 3: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Bài tập 4: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

x : 7 = 101 ;                     x : 6 = 107

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận