Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 58

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng củng cố bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé bằng bài luyện tập. Đây là bài nhằm giúp chúng ta nắm vững kiến thức và giúp chúng ta làm quen hơn với dạng toán so sánh. Bây giờ, các con theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bài để hiểu bài và làm bài nhanh hơn nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 58 sgk toán lớp 3

Trả lời các câu hỏi sau :

Sợi dây 18 m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?

Bao gạo 35 kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5 kg ?

Bài tập 2: Trang 58 sgk toán lớp 3

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu?

Bài tập 3: Trang 58 sgk toán lớp 3

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 27 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua ?

Bài tập 4: Trang 58 sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 58

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 58 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận