Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập chung trang 49

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Để tổng kết lại những chương trình đã học ở bài trước. Hôm nay, các con sẽ đến với bài luyện tập chung. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải cụ thể các dạng toán trong bài học. Các con cố gắng để hoàn thành các bài tập tốt nhất nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

6 x 9 =            28 : 7 =              7 x 7 =

56 : 7 =           7  x 8 =             36 : 6 =

6 x 3 =            48 : 6 =               6 x 5 =

42 : 7 =            7 x 5 =              40 : 5 =

Bài tập 2: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập chung trang 49

Bài tập 3: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

4m 4dm = …dm                 2m 14cm = …cm

1m 6dm = …dm                 8m 32cm = …cm

Bài tập 4: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài tập 5: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB?

Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 49

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập chung trang 49 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận