Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 60

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Ở bài trước, các con đã được học bài bảng chia 8. Và hôm nay, để các con nhớ lại các phép tính trong bảng chia 8, chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện tập. Các con cố gắng vừa làm bài vừa ghi nhớ lại các phép tính để thực hiện giải toán nhanh hơn và chính xác hơn nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 60 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm

a)   8 x 6 =                 8 x 7 =              

     8 x 8 =                 8 x 9 =

     48 : 8 =               56 : 8 =              

     64 : 8 =               72 : 8 =

 

b) 16 : 8 =               24 : 8 =              

    32 : 8 =               40 : 8 =

    16 : 2 =               24 : 3 =              

    32 : 4 =               40 : 5 =

 

Bài tập 2: Trang 60 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm :

32 : 8 =             24 : 8 =           

40 : 5 =              16 : 8 =

42 : 7 =             36 : 6 =            

48 : 8 =              48 : 6 =

Bài tập 3: Trang 60 sgk toán lớp 3

Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Bài tập 4: Trang 60 sgk toán lớp 3

Tìm $\frac{1}{8}$ số ô vuông của mỗi hình:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 60

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 60 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận