Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài ôn tập các bảng nhân

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Phép nhân là một trong những phép toán mà các con cũng sẽ phải sử dụng nhiều khi càng học lên cao. Vì vậy, ngay từ bây giờ các con phải cố gằng học để nắm vững bài nhé. Hôm nay, chúng ta cùng đền với bài "ôn tập các bảng nhân" nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a)

3 x 4 = 

2 x 6 =

4 x 3 =

5 x 6 =

3 x 7 = 

2 x 8 =

4 x 7 =

5 x 4 =

3 x 5 =

2 x 4 =

4 x 9 =

5 x 7 =

3 x 8 =

2 x 9 =

4 x 4 =

5 x 9 =

b) Tính nhẩm

  200 x 2 =            300 x 2 =

   200 x 4 =           400 x 2 =

  100 x 5 =            500 x 1 = 

Bài tập 2: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

a) 5 x 5 + 18 ;

b) 5 x 7 - 26

c) 2x 2 x 9

Bài tập 3: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế ?

Bài tập 4: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Giải câu 4 ôn tập các bảng nhân

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài ôn tập các bảng nhân . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận