Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Ở các bài trước, các con đã được học phép nhân một chữ số với một chữ số. Hôm nay, chúng ta sẽ học phép toán khó hơn một chút, đó chính là pháp nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Vì vậy, các con cố gắng học bài để có thể giải đươc các bài toán trong bài học nhé.

A. Ví dụ mẫu:

13 x 3 = ?

13 x 3 = 13 + 13 + 13 = 36

Đặt tính:

Giải bài nhân số có hai chữ số  với số có một chữ số ( không nhớ)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài tập 2: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 3              b) 42 x 2

   11 x 6                   13 x 3

Bài tập 3: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận