Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 10

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Ở các bài trước, các con đã tiến hành ôn tập riêng các dạng bài về phép cộng, trừ, nhân và chia. Hôm nay, chúng ta sẽ củng cố lại một lần nữa trước khi chuyển sang ôn tập phần hình học nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính 

a) 5 x 3 + 132;         b) 32 : 4 + 106;            c) 20 x 3 : 2

Bài tập 2: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Đã khoanh tròn vào 1/4  số con vịt trong hình nào ?

Giải câu 2 luyện tập trang 10

Bài tập 3: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

Bài tập 4: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ ( xem hình vẽ).

Giải câu 4 luyện tập trang 10

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 10 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận