Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bài toán giải bằng hai phép tính

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Từ trước đến nay, các con mới chỉ được làm quen và giải các bài toán có một phép tính. Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con cách giải bài toán có hai phép tính. Các con chú ý ví dụ để hoàn thành các bài tập nhanh chóng và chính xác nhất nhé.

A. Ví dụ mẫu

Giải bài bài toán giải bằng hai phép tính

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 50 - sgk Toán lớp 3

Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Bài tập 2: Trang 50 - sgk Toán lớp 3

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Bài tập 3: Trang 50 - sgk Toán lớp 3

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.
Giải câu 3 bài bài toán giải bằng hai phép tính

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bài toán giải bằng hai phép tính . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận