Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài cộng, trừ các số ba chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài viết dưới đây, các con sẽ củng cố lại cách thực hiện các phép toán cộng, trừ các số có ba chữ số. Các con có cảm thấy tự tin với các dạng bài tập như thế này chưa? Hãy cùng giải xem ai nhanh hơn nào.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1. Trang 4 - sgk Toán học 3

Tính nhẩm:

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

Bài tập 2: Trang 4 - sgk Toán học 3

Đặt tính rồi tính:

352 + 416;           732 - 511;           418 + 201;        395 - 44.

Bài tập 3: Trang 4 - sgk Toán học 3

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Bài tập 4: Trang 4 - sgk Toán học 3

Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư  là bao nhiêu ?

Bài tập 5: Trang 4 - sgk Toán học 3

Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài cộng, trừ các số ba chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận