Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Ở các bài trước, chúng ta đã làm quen với phép nhân và phép chia đơn giản. Hôm nay, thầy cô sẽ giới thiệu cho các con đến với bài học "chia số có hai chữ số cho số có một chữ số". Sau khi hướng dẫn ví dụ, các thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Ví dụ mẫu:

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài tập 2: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài tập 3: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận