Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài góc vuông, góc không vuông

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ học về một góc trong hình học. Và góc mà chúng ta đang nói đến đó chính là góc vuông và góc không vuông. Với bài học này, thầy cô sẽ lấy ví dụ cụ thể cho các con hiểu, sau đó sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài góc vuông, góc không vuông

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

a) Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu)

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

b) Dùng eke để vẽ:

- Góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB, (theo mẫu)

- Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. (cắt hình)

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

Bài tập 2: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông

Giải câu 2 bài góc vuông, góc không vuông

Bài tập 3: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông ?

Giải câu 3 bài góc vuông, góc không vuông

Bài tập 4: Trang 42 - sgk Toán lớp 3 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước  câu trả lời đúng :

Giải câu 4 bài góc vuông, góc không vuông

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài góc vuông, góc không vuông . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận