Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng nhân 6

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, Hocthoi sẽ giới thiệu với các con bảng nhân 6 để làm quen. Từ đó, các con vận dụng để tiến hành làm cái bài tập liên quan trong bài.

A. Lý thuyết

Ví dụ:

  • An lấy một 6 viên kẹo, ta viết: 6 x 1= 6
  • Hà lấy hai lần kẹo, mỗi lần 6 viên kẹo, ta viết: 6 x 2 = 12

Bảng nhân 6:

Giải bài bảng nhân 6

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

6 x 4 =            6 x 1 =               6 x 9 =             6 x 10 =      

6 x 6 =            6 x 3 =               6 x 2 =              0 x 6 =

6 x 8 =            6 x 5 =               6 x 7 =              6 x 0 =

Bài tập 2: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi  5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài tập 3: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 bài bảng nhân 6

 

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng nhân 6 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận