Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài thực hành đo độ dài ( tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài thực hành đo độ dài. Các con đã thực hành thành thạo các dạng bài tập này hay chưa? Bài học hôm nay chúng ta củng cố thêm một lần nữa để các con nắm chắc trước khi bước vào bài học mới nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 48 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét.

b) Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam

    Trong 5 ban trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Bài tập 2: Trang 48 - sgk Toán lớp 3

a) Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết qủa đo vào bảng sau:

Giải câu 2 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo)

b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài thực hành đo độ dài ( tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận