Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Để củng cố và giúp các con nắm chắc hơn về dạng toán chia số có ba chữ số cho số có một chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với dạng toán này. Tuy nhiên, mức độ sẽ khó hơn, nếu bài trước là những phép toán chia hết thì ở bài này chúng ta sẽ học phép toán có số dư. Các con nhớ chú ý theo dõi để hiểu bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • 63 chia 7 được 9, viết 9

     9 nhân 7 bằng 63; 63 trừ 63 bằng 0

  • Hạ 2; 2 chia 7 được 0 viết 0

    0 nhân 7 bằng 0; 0 trừ 2 bằng 2

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 73 sgk toán lớp 3

Tính:

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài tập 2: Trang 73 sgk toán lớp 3

Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Bài tập 3: Trang 73 sgk toán lớp 3

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận