Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng chia 9

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bảng tính mới đó là bảng chia 9. Vì càng lên cao, các phép tính sẽ khó hơn, vì vậy các con chú ý theo dõi ví dụ cũng như phần hướng dẫn giải bài tập để nắm bài nhanh hơn và làm bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài bảng chia 9

Bảng chia 9:

9 : 9 = 1        18 : 9 = 2

27: 9 = 3       36 : 9 = 4

45 : 9 = 5      54 : 9 = 6

63 : 9 = 7      72 : 9 = 8

81 : 9 = 9      90 : 9 = 10

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 67 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

18 : 9 =         27 : 9 =

54 : 9 =         63 : 9 =

45 : 9 =         72 : 9 =

36 : 9 =        63 : 7 =

9 : 9 =          90 : 9 =

81 : 9 =        72 : 8 =

Bài tập 2: Trang 67 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

9 x 5 =       9 x 6 =

9 x 7 =       9 x 8 =

45 : 9 =      54 : 9 =

63 : 9 =      72 : 9 =

45 : 5 =      54 : 6 =

63 : 7 =      72 : 8 =

Bài tập 3: Trang 68 sgk toán lớp 3

Có 45 kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kikogam gạo?

Bài tập 4: Trang 68 sgk toán lớp 3

Có 45 kg gạp chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng chia 9 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận