Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Các con thân mến, khi các con thực hiện phép toán có một chữ số hoặc hai chữ số, các con có thể tính nhẩm được. Nhưng với ba chữ số phép toán có vẻ như phức tạp hơn nên chúng ta cần phải thực hiện đặt phép tính để tính đúng không nào? Vậy phải thực hiện như thế nào, chúng ta cùng thực hiện nhé.

A. Ví dụ

a) 435 + 127= ?       b) 256 + 162 = ?

Giải bài cộng các số có ba chữ số

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 bài cộng các số có ba chữ số

Bài tập 2: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 2 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài tập 3: Trang 5 - sgk Toán học lớp 3

Đặt tính rồi tính:

235 + 417               333 + 47

256 + 70                 60 + 360

Bài tập 4: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính độ dài đường gấp khúc ABC?

 Giải câu 4 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài tập 5: Trang 5 - sgk Toán học 3

Số?

500 đồng = 200 đồng + ......đồng

500 đồng = 400 đồng + ......đồng

500 đồng = ......đồng + 500 đồng

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận