Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Ở bài trước, chúng ta đã được học thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Và hôm nay, cũng là phép chia nhưng là phép tính khó hơn, chúng ta sẽ học bài : " Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số".

A. Lý thuyết

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • 6 chia 3 được 2, viết 2

     2 nhân 3 bằng 6 ; 6 trừ 6 bằng 0

  • Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1

     1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1

  • Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6

     6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 2: Trang 72 sgk toán lớp 3

Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

Bài tập 3: Trang 72 sgk toán lớp 3

Viết theo mẫu:

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận