Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài ôn tập các bảng chia

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bảng chia là một trong bốn phép toán mà chúng ta sẽ học xuyên suốt trong chương trình. Vì vậy, các con cần phải chăm ngoan, cố gắng học tập để không mất đi những kiến thức nền tảng ban đầu nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm bài ôn tập về bảng chia.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

3 x 4  =

  2 x 5  =

5   x 3 =

4 x 2 =

12 : 3 =

10 : 2  =

15 : 3 =

8 : 2 =

12 : 4 =

10 : 5  =

15 : 5 =

8 : 4 =

Bài tập 2: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

400 : 2 =                      800 : 2 =

600 : 3 =                      300 : 3 =

400 : 4 =                      800 : 4 =

Bài tập 3: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

Bài tập 4: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào ?

Giải câu 4 ôn tập các bảng chia

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài ôn tập các bảng chia . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận