Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào bài học "tìm một trong các phần bằng nhau của một số". Các thầy, cô sẽ hướng dẫn cho các con làm các ví dụ cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sgk. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu.

A. Ví dụ mẫu

Giải bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

 Viết số thích hợp vào chỗ trống

Giải câu 1 bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài tập 2: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận