Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 32

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Sau khi học bài bảng nhân 7, các con đã học thuộc lòng bảng nhân 7 chưa? Bây giờ, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập luyện tập để các con nhớ và củng cố lại kiến thức của mình nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a)  7 x 1 =           7 x 8         7 x 6 =         7 x 5 =

     7 x 2 =           7 x 9 =      7 x 4 =         0 x 7 =

     7 x 3 =           7 x 7 =      7 x 0 =         0 x 7 =

 

b) 7 x 2 =         4 x 7 =         7 x 6 =          3 x7 =      5 x 7 =

2 x 7 =             7 x 4 =         6 x7 =           7 x 3 =     7 x 5 =

Bài tập 2: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Tính:

a) 7 x 5 + 15                    b) 7 x7 + 21

    7 x9 +17                          7 x 4 + 32.

Bài tập 3: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

Bài tập 4: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ trống?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 32

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

...........= 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

..........= 28 (ô vuông)

Nhận xét..... = ....

Bài tập 5: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; ...;...                 b) 56; 49; 42;...;....

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 32 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận