Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số sgk Toán 3 trang 70

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, thầy cô sẽ dạy cho các con một dạng toán mới, đó là cách chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Hằng ngày, các phép toán này chúng ta cũng đã được học, tuy nhiên, ở bài này, chúng ta sẽ học cách chia bằng cách đặt tính. Cụ thể như thế nào thì các con chú ý ở bài học sau đây.

A. Lý thuyết

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  • 7 chia 3 được 2, viết 2

     2 nhân 3 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1

  • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4, viết 4

    4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  • 6 chia 2 được 3, viết 3

     3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0

  • Hạ 5; 5 chia 2 được 2, viết 2

    2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1 (dư 1).

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 70 sgk toán lớp 3

Tính:

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - sgk Toán 3 trang 70

Bài tập 2: Trang 70 sgk Toán lớp 3

Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi $\frac{1}{5}$ giờ có bao nhiêu phút?

Bài tập 3: Trang 70 sgk toán lớp 3

Có 31 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số sgk Toán 3 trang 70 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận