Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 20

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài trước, các con đã được học bảng nhân 6. Vì vậy, hôm nay để củng cố lại kiến thức, giúp các con nhớ lại bảng nhân 6, chúng ta cùng đến với bài luyện tập nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 6 x 5 =           6 x 10 =           6 x 2 = 

    6 x 7 =           6 x 8 =             6 x 3 =

    6 x 9 =           6 x 6 =             6 x 4 =

b) 6 x 2 =          3 x 6 =              6 x 5 =

    2 x 6 =          6 x 3 =               5 x 6 =

Bài tập 2: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Tính:

a)  6 x 9 + 6        b) 6 x 5 + 29          c) 6 x 6 + 6

Bài tập 3: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Bài tập 4: Trang 20 - sgk Toán lớp 3

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Bài tập 5: trang 20 - sgk Toán lớp 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình bên ( xem hình vẽ)

Giải bài luyện tập trang 2

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 20 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận