Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng đơn vị đo độ dài

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Ở bài trước, chúng ta đã học hai đơn vị đo toán học là đề - ca - mét và héc - tô - mét. Hôm nay, chúng ta học về bảng đơn vị đo độ dài. Các con chú ý thầy cô hướng dẫn giải bài tập để nắm được bài tốt hơn nhé.

A. Kiến thức cần nhớ

Giải bài bảng đơn vị đo độ dài

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

1km = ..hm                   1m = …dm

1km =…m                     1 m =…cm

1 hm =…dam                1 m = ..mm

1hm =…m                     1 dm =…cm

1 dam =…m                  1 cm =…mm.

Bài tập 2: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

8 hm = ….m                        8 m = ….dm

9 hm = ….m                        6 m = ….cm

7 dam = ….m                      8 cm = ….mm

3 dam = ….m                      4 dm = ….mm

Bài tập 3: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

32 dam x 3 =   96dam             96 cam : 3 = 32 cm.

25 m x 2 =                                36 hm : 3 =

15 km x 4 =                              70 km : 7 =

34 cm x 6 =                              55 dm : 5 =

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng đơn vị đo độ dài . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận