Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài "bài toán giải bằng hai phép tính" (tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài trước, chúng ta đã được học bài "bài toán giải bằng hai phép tính". Vậy sau bài học, các con đã tự làm hết được các bài tập trong sách hay chưa? Hôm nay, chúng ta cũng tiếp tục học bài toán giải bằng hai phép tính. Tuy nhiên, có phần khó hơn so với bài trước nên thầy cô sẽ hướng dẫn giải cụ thể cho các con tham khảo và làm bài nhé.

A. Ví dụ mẫu

Giải bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 51 - sgk Toán lớp 3

Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki – lo – mét ?

Giải câu 1 bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Bài tập 2: Trang 1 - sgk Toán lớp 3

Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1 : 3  số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Bài tập 3: Trang 51 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài "bài toán giải bằng hai phép tính" (tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận