Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng chia 8

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bảng tính mới, đó chính là bảng chia 8. Vậy liệu bảng chia 8 có khác gì so với bảng nhân 8 mà trước đây các con đã từng được học. Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây để hiểu rõ hơn nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài bảng chia 8

Bảng chia 8:

8 : 8 = 1               16 : 8 = 2

24 : 8 = 3             32 : 8 = 4

40 : 8 = 5             48 : 8 = 6

56 : 8 = 7             64 : 8 = 8

72 : 8 = 9             80 : 8 = 10

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 59 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

24 : 8 =            16 : 8 =             56 : 8 =

80 : 8 =            40 : 8 =             48 : 8 =

64 : 8 =            48 : 6 =             32 : 8 =

8 : 8 =              72 : 8 =             56 : 7 =

Bài tập 2: Trang 59 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm

8 x 5  =      8 x 4  =         8  x 6 =

8 x 3 =      40 : 8 =         32 : 8 =

48 : 8 =      24 : 8 =        40 : 5 =

32 : 4 =      48 : 6 =        24 : 3 =

Bài tập 3: Trang 59 sgk toán lớp 3

Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

Bài tập 4: Trang 59 sgk toán lớp 3

Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng chia 8 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận