Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng nhân 7

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ học một bảng nhân cao hơn đó chính là bảng nhân 7. Để các con tiếp thu và nhanh chóng, chúng ta sẽ tiến hành làm các ví dụ mẫu, sau đó các thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài bảng nhân 7

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 31 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

7 x 3 =                          7 x 4 = 

7 x 5 =                          7 x 2 = 

7 x 7 =                          7 x 10 = 

7 x 8 =                          7 x 9 = 

7 x 6 =                          7 x 1 = 

0 x 7 =                          7 x 0 = 

Bài tập 2: Trang 31 - sgk Toán lớp 3

Một  tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Bài tập 3: Trang 31 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Giải câu 3 bài bảng nhân 7

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng nhân 7 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận