Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng chia 6

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bài học mới đó chính là bảng chia 6. Bài này có liên quan đến bài bảng nhân 6. Vì vậy, khi các con thành thạo các phép toán về bảng nhân 6 thì các con sẽ liên hệ và làm được các bài tập về bảng chia 6. Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay bây giờ nhé.

A. Ví dụ mẫu

Giải bài bảng chia 6

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

Giải câu 1 bảng chia 6

Bài tập 2: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

Giải câu 2 bài bảng chia 6

Bài tập 3: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây mấy xăng - ti mét.

Bài tập 4: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Một sợi dây đồng dài 48 cm  được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn ?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng chia 6 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận