Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài trước, chúng ta đã học bài nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ). Hôm nay, chúng ta cũng tiếp tục học các phép nhân tương tự như vậy nhưng khó hơn một chút đó là nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ). Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài nhân số có hai chữ số  với số có một chữ số ( có nhớ)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài tập 2: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Bài tập 3: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) x : 6 = 12                b) x: 4 = 23

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận