Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng nhân 9

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bảng nhân mới, đó là bảng nhân 9. Và để hiểu chi tiết hơn về về bảng nhân 9, thầy cô sẽ đưa ra ví dụ và hướng dẫn giải bài tập. Các con nhớ chú ý theo dõi để nắm bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài bảng nhân 9

               9 lấy được 1 lần ta viết :

                         9 x 1 = 9

Giải bài bảng nhân 9

              9 được lấy hai lần , ta có:

                  9 x 2 = 9 +  9 = 18

             Vậy 9 x 2 = 18

Giải bài bảng nhân 9

              9 lấy được 3 lần, ta có:

             9 x 3 =  9 + 9 + 9 = 27 

              Vậy: 9 x 3 = 27

Bảng nhân 9:

9 x 1 = 9         9 x 2 = 18

9 x 3 = 27       9 x 4 = 36

9 x 5 = 45      9 x 6 = 54

9 x 7 = 63      9 x 8 = 72

9 x 9 = 81      9 x 10 = 90

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 63 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

9 x 4 =              9 x 2 =              

9 x 5 =             9 x 10 =

9 x 1 =               9 x 7 =              

9 x 8 =                0 x 9 =

9 x 3 =               9 x 6 =              

9 x 9 =                9 x 0 =

Bài tập 2: Trang 63 sgk toán lớp 3

Tính:

  • 9 x 6 + 17
  • 9 x 3 x 2
  • 9 x 7 – 25
  • 9 x 9 : 9

Bài tập 3: Trang 63 sgk toán lớp 3

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?

Bài tập 4: Trang 63 sgk toán lớp 3

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài bảng nhân 9

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng nhân 9 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận