Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng chia 7

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Sau khi học xong bài bảng nhân 7, chúng ta sẽ bước vào bài học bảng chia 7. Trước khi các thầy cô hướng dẫn các con giải bài tập, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ để hiểu bài nhanh hơn giúp các con hoàn thành các bài tập tốt hơn.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài bảng chia 7

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 35 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

28 : 7 =          70 : 7 =           21 : 7 =          42 : 7 =

14 : 7 =          56 : 7 =           63 : 7 =          42: 6 =

49 : 7 =          35 : 7 =             7 : 7 =           0 : 7 =

Bài tập 2: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

7 x 5 =               7 x 6 =                

35 : 7 =              42 : 7 =              

35 : 5 =              42 : 6 =  

7 x 2 =                 7 x 4 =   

14 : 7 =               28 : 7 = 

14 : 2 =               28 : 4 = 

Bài tập 3: Trang 35 - sgk Toán lớp 3

Có 56 hoc sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài tập 2: Trang 35 - sgk Toán lớp 3

Có 56 học sinh  xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng chia 7 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận