Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 28

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Dạng bài tập chia số có hai chữ số cho số có một chữ số là phần mới, nhiều bạn còn khá bỡ ngỡ và đặt tính sai. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Các thầy cố sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con, đê các con có thể tính nhanh hơn và chính xác hơn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

a) Đặt tính rồi tính:

 48 : 2           84 : 4          55 : 5                  96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

54 : 6        48 : 6                   35 : 5                   27 : 3

Bài tập 2: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài luyện tập trang 28

Bài tập 3: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 28

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 28 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận