Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài giảm đi một số lần

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài học "giảm đi một số lần". Vậy các con hiểu như thế nào là giảm đi một số lần? Chúng ta cùng đến với bài học để được làm quen với các ví dụ, được thầy cô hướng dẫn giải bài tập nhé.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài giảm đi một số lần

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 37 - sgk Toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Giải câu 1 bài giảm đi một số lần

Bài tập 2: Trang 37 - sgk Toán lớp 3

Giải bài toán (theo bài giải mẫu):

Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ ?

Bài tập 3: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Đoạn thẳng AB dài 8 cm

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB  giảm đi 4 lần

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài giảm đi một số lần . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận