Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài ôn tập về hình học

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta cùng đến với các dạng bài tập về hình học. Đó là các cách tính chu vi tam giác, hình chữ nhật. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu.

A. Lý thuyết

Chu vi hình tam giác:

  • Chu vi = A + B + C
  • Trong đó: A, B, C là chiều dài các cạnh của tam giác.

Chu vi hình chữ nhật:

  • Chu vi = ( A + B) x 2
  • Trong đó: A, B là độ dài của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 ôn tập về hình học

Bài tập 2: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Đọ độ dài mỗi cạnh rồi tính chi vi hình chữ nhật ABCD?

Giải câu 2 ôn tập về hình học

Bài tập 3: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 ôn tập về hình học

Bài tập 4: Trang 11, sgk Toán lớp 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được 

Giải câu 4 ôn tập về hình học

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài ôn tập về hình học . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận