Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài thực hành đo độ dài

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài thực hành đo độ dài. Thông qua bài thực hành này, các con sẽ nắm rõ hơn các đơn vị đo độ dài. Thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể cho các con làm bài thực hành.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở bảng sau:

Giải câu 1 bài thực hành đo độ dài

Bài tập 2: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo

a) Chiều dài cái bút chì của em

b) Chiều dài mép bàn học của em

c) Chiều cao chân bàn học của em

Bài tập 3: Trang 47 - sgk Toán lớp 3

Ước lượng

a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét?

b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét?

c) Mép bảng đen của lớp em dài khoảng bao nhiêu đề-xi–mét?

Giải câu 3 bài thực hành đo độ dài

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài thực hành đo độ dài . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận