Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 8

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Sau khi học xong bài phép trừ các số có ba chữ số, các con đã thực sự cảm thấy tự tin và quen với các dạng toán như vậy hay chưa? Để củng cố thêm, bây giờ chúng ta cùng thực hiện thêm các bài luyện tập nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 8 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 luyện tập trang 8

Bài tập 2: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

542 - 318              727 - 272

660 - 251              404 - 184

Bài tập 3: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 luyện tập trang 8

Bài tập 4: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán: 325 kg gạo

Cả hai ngày bán: ..... kg gạo

Bài tập 5: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 8 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận