Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 40

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Trong bài này, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con. Đó là những dạng toán liên quan đến phép chia, tìm số chia hay xem đồng hồ...Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) x + 12 = 36            b) x  x 6 = 30

c) x – 25 = 15            d) x : 7 = 5

e) 80 – x = 30            g) 42 : x = 7

Bài tập 2: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 40

Bài tập 3: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Trong thùng có 36 l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng `1: 3 số dầu đã có. Hổi trong thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài tập 4: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 1 giờ 50 phút.

B. 1 giờ 25 phút.

C. 2 giờ 25 phút.

D. 5 giờ 10 phút.

Giải câu 4 bài luyện tập trang 40

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 40 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận