Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 17

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, Hocthoi giới thiệu cho các con luyện tập lại các dạng bài toán về xem đồng hồ, về các phép nhân cũng như các bài giải toán. Hi vọng, đây sẽ là những bài tập giúp các con nắm vững kiến thức hơn và học tốt hơn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải câu 1 bài luyện tập trang 17

Bài tập 2: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

Giải toán theo tóm tắt sau:

Có : 4 thuyền

Mỗi thuyền : 5 người

Tất cả: ...người?

Bài tập 3: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

a) Đã khoanh 1/3 quả cam trong hình nào?

Giải câu 3 bài luyện tập trang 17

Bài tập 4: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

Điền dấu < , > = vào ô dưới đây:

4 x7 ... 4   x 6

4 x 5 ... 5 x 4

16 : 4 ... 16 : 2

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 17 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận