Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 23

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Để củng cố lại kiến thức về những dạng toán mà chúng ta đã học trước đó là nhân số có hai chữ số với số có một chữ số và xem đồng hồ. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài luyện tập trang 23

Bài tập 2: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2           b) 53 x 4               c) 84 x 3

   27 x 6                45 x 5                   32 x 4

Bài tập 3: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Bài tập 4: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút             b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút             d) 11 giờ 35 phút.

Bài tập 5: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Giải câu 5 bài luyện tập trang 23

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 23 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận