Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài trước, chúng ta đã được học bài phép công các số có ba chữ số. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang phép trừ. Nhiều người cho rằng, phép trừ có nhớ một lần sẽ khó hơn so với phép cộng. Vì vậy, các con cố gắng làm thật nhiều bài tập để thành thạo toán nhé.

A. Ví dụ:

Giải bài trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 7 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài tập 2: Trang 7 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 2 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài tập 3: Trang 7  - sgk Toán học 3

Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem . Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài tập 4: Trang 7 - sgk Toán học 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi            :   27 cm

Còn lại          :   ...  cm

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận