Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 36

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Để củng cố lại kiến thức cho các con về nhân và chia. Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con giải thêm các dạng bài tập như vậy. Bây giờ, chúng ta cùng đến với bài luyện tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a)  7 x 8 =             7 x 9 =         

     56 : 7 =           63 : 7 =    

      7 x 6 =             7 x 7 =

     42 : 7 =           49 : 7 =

 

b) 70 : 7 =          28 : 7 =        

    63 : 7 =          42 : 6 =         

    14 : 7 =          42 : 7 =        

    30 : 6 =          18 : 2 = 

    35 : 5 =           27 : 3 =

    35 : 7 =           56 : 7 =

Bài tập 2: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 36

Bài tập 3: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Bài tập 4: Trang 36 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 4 bài luyện tập trang 36

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 36 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận