Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài tìm số chia

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Chúng ta vẫn hay thường sử dụng những phép chia đơn giản trong cuộc sống cũng như trong các dạng bài toán. Trong một phép chia thường có số chia, vậy muốn tìm số chia chúng ta phải làm như thế nào? Hãy đến với bài học " tìm số chia" để xem các thầy cô hướng dẫn các con giải bài tập liên quan đến bài học này nhé.

A. Lý thuyết.

Có phép chia:

      8            :              4          =         2

(Số bị chia)        ( Số chia)          (Thương)

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ví dụ: Tìm số chia x chưa biết:

30 : x = 6 

       x = 30 : 6 

       x = 5

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

35 : 5  =                  28 : 7 =                   

24 : 6 =                   21 : 3 =

35 : 7 =                   28 : 4 =                   

24 : 4 =                   21 : 7 =

Bài tập 2: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Tìm x: 

12 : x = 2        36 : x = 4

42 : x = 6        x : 5 = 4

27 : x = 3        X x 7 = 70

Bài tập 3: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài tìm số chia . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận