Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Chắc các con vẫn còn nhớ, ở bài trước chúng ta đã từng học bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Và hôm nay, trái ngược với bài học trước, chúng ta sẽ học bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. Để các con hiểu bài, chúng ta cùng đến với bài học dưới đây.

A. Lý thuyết

1. Ví dụ:

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

6 : 2 = 3 ( lần )

Độ dài đoạn thắng CD gấp 3 lần đoạn thẳng AB

Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng $\frac{1}{3}$ độ dài đoạn thẳng CD.

2. Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài giải:

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:

         30 : 6 = 5 (lần)

Vậy tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ.

        Đáp số: $\frac{1}{5}$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 61 sgk toán lớp 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài tập 2: Trang 61 sgk toán lớp 3

Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Bài tập 3: Trang 61 sgk toán lớp 3

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy ô vuông màu trắng?

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận