Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Nhằm giúp các con củng cố lại những kiến thức mình đã học ở lớp hai và bắt đầu những bài toán học đầu tiên của lớp 3. Các thầy, cô giáo sẽ củng cố lại những kiến thức về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số cho các con để một lần nữa các con nắm chắc kiến thức nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với các bài luyện tập.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết (theo mẫu):

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài tập 2: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

a. Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

b. Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài tập 3: Trang 3 - sgk Toán học 3

Điền dấu: <, >, =

303.....330               30 + 100.....131

615.....516               410 - 10......400 + 1

199.....200                      243.....200 + 40 +3

Bài tập 4: Trang 3 - sgk Toán học 3

Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

357; 421; 537; 241; 735; 142.

Bài tập 5: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết các dãy số: 537; 162; 830; 341; 735; 425.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận