Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 30

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Các thầy (cô) sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con để các con có thể nắm chắc hơn các dạng toán về phép chia hết và phép chia có dư.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài luyện tập trang 30

Bài tập 2: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 24 : 6     30 : 5       15 : 3         20 : 4

b) 32 : 5     34 : 6       20 : 3         27 : 4

Bài tập 3: trang 30 - sgk Toán lớp 3

Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có 1313 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ?

Bài tập 4: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, dư lớn nhất của phép chia đó là:

A . 3                                   C. 1

B. 2                                     D. 0

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 30 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận