Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 26

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài trước, các con đã được học bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Hôm nay, để củng cố lại kiến thức của bài đó, các thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập trong bài luyện tập ngày hôm nay.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 bài luyện tập trang 26

Bài tập 2: Trang 27 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài luyện tập trang 26

Bài tập 3: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 26

Bài tập 4: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Đã tô 1/5 số ô vuông hình nào?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 26

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 26 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận