Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 54

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài học hôm nay thầy cô muốn giới thiệu với các con bài luyện tập về bảng nhân 8. Các con cố gắng chăm chỉ làm bài dựa trên hướng dẫn giải bài để nắm chắc bài hơn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 54 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

8 x 1 =                8 x 5 =            

8 x 0 =                8 x 8 =

8 x 2 =                8 x 4 =             

8 x 6 =                8 x 9 =

8 x 3 =                 8 x 7 =            

8 x 10 =               

b)

8 x 2 =                8 x 4 =            

8 x 6 =                8 x 7 =

2 x 8 =                4 x 8 =             

6 x 8 =                7 x 8 =

Bài tập 2: Trang 54 - sgk Toán lớp 3

Tính:

a) 8 x 3 + 8         b) 8 x 8 + 8

 8 x 4 + 8                8 x 9 + 8

Bài tập 3: Trang 54 - sgk Toán lớp 3

Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ?

Bài tập 4: Trang 54 - sgk Toán lớp 3

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 54

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :………………= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:……………= 24 (ô vuông)

Nhận xét:.......................

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 54 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận