Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập chung trang 18

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ củng cố lại một lần nữa tất cả những dạng bài toán về cộng trừ ba chữ số, các phép nhân chia cũng như các bài giải toán. Các con đã sẵn sàng chưa? chúng ta cùng bắt đầu với các bài tập nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 18 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a)  415 + 415               b) 234 + 432             c) 162 + 370

     536 - 156                    652 - 126                  728 - 245

Bài tập 2: Trang 18 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) X x 4 = 32                 b) x : 8 = 4

Bài tập 3: Trang 18 - sgk Toán lớp 3

Tính

a) 5 x 9 + 27

b) 80 : 2 - 13

Bài tập 4: Trang 18 - sgk Toán lớp 3

Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập chung trang 18 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận