Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài bảng nhân 8

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Các con đã được học bảng nhân 6, bảng nhân 7. Vì thế, hôm nay, chúng ta sẽ được học một bảng nhân mới, đó chính là bảng nhân 8. Càng lên cao càng khó hơn. Vì thế các con cố gắng làm theo ví dụ và xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để các con hoàn thành tốt hơn, đạt kết quả cao hơn.

A. Ví dụ mẫu:

Giải bài phép nhân 8

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 52 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

8 x 3 =                   8 x 2 =            

8 x 4 =                8 x 1 =

8 x 5 =                  8 x 6 =             

8 x 7 =                0 x 8 =

8 x 8 =              8 x 10 =           

8 x 9 =                8 x 0 =

Bài tập 2: Trang 53 - sgk Toán lớp 3

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài tập 3: Trang 53 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 bài bảng nhân 8

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài bảng nhân 8 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận